Про внесення змін до рішення сесії Тхорівської сільської ради №02-40-07 від 18 грудня 2019 року «Про сільський бюджет Тхорівської сільської ради на 2020 рік 10320523000 (код бюджету)»

                                                 ТХОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                          СКВИРСЬКИЙ РАЙОН

                                                          КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  внесення змін до рішення сесії  Тхорівської

сільської ради №02-40-07 від 18 грудня 2019 року

«Про сільський бюджет Тхорівської сільської ради

на  2020 рік 10320523000 (код бюджету)»

                                                    

  Керуючись   п.23 ст. 26   Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ч. 5 ст..23, ч. 7 ст..78 та ч. 4 ст. 14  Бюджетного Кодексу України, враховуючи  пропозиції комісії з питань планування  бюджету і фінансів ради та соціального  розвитку,  сільська  рада

                                                    В И Р І Ш И Л А :

1. Внести наступні зміни до рішення сесії  № 02-40-07 від 18.12.2019 року  «Про сільський бюджет Тхорівської сільської ради на 2020 рік 10320523000 (код бюджету)», а саме:

1.1. пункт 1, 5  викласти у такій редакції :

                    « 1. Визначити на 2020 рік :

            Видатки  сільського бюджету у сумі  3 346 995,00 гривень, у тому числі  видатки загального фонду сільського бюджету 3 118 855,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 228 140,00 гривень;

           5. Затвердити  розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі 1 910 795,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

1.2. Решта пунктів до рішення сесії Тхорівської сільської ради №02-40-07  від 18 грудня 2019 року «Про сільський бюджет Тхорівської сільської ради на 2020 рік 10320523000 (код бюджету)», залишити без змін.

2. Внести зміни в   додатки №2, №3, №5,№6,№7 та  викласти  в  новій редакції, що додаються.

4. Рішення підлягає публікації на офіційному веб-сайті  Тхорівської сільської ради  http://thorivka.skvirarayrada.gov.ua.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів ради та соціального розвитку і голову Тхорівської сільської ради А.Є.Кулешу.

Сільський голова                      А. Є. Кулеша

с.Тхорівка

 21  лютого   2020  року

№ 03 -41-07

 

                                                             Пояснююча записка

до рішення позачергової сесії Тхорівської сільської ради № 03-41-07 від 21  лютого 2020 року «Про внесення змін до рішення сесії Тхорівської сільської ради №02-40-07 від 18 грудня 2019 року «Про сільський бюджет Тхорівської сільської радина  2020 рік 10320523000 (код бюджету)» 

Керуючись  п.23 ст.26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ч. 5  ст..23, ч. 7 ст..78 та ч. 4 ст. 14  Бюджетного Кодексу України, враховуючи  рішення постійної  комісії сільської ради  з питань планування  бюджету і фінансів ради та соціального  розвитку,  затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету Тхорівської сільської ради на 2020 рік , а саме:

  1. Відповідно до висновку відділу фінансів Сквирської РДА від 07.02.2020 року №36 за

результатами річного звіту про виконання сільського  бюджету  Тхорівської сільської ради за 2019 рік  по загальному фонду визначити обсяг вільного залишку бюджетних коштів  сільського бюджету в сумі 906040,60 гривень, який склався станом на 01.01.2020 року . Затвердити частково обсяг вільного залишку бюджетних коштів сільського бюджету Тхорівської сільської ради по загальному фонду в сумі 166 895,00 гривень.

  1. Включити вільний залишок бюджетних коштів до видаткової частини загального

фонду сільського бюджету Тхорівської сільської ради на 2020 рік на зазначені нижче видатки, в т.ч.:

          - спрямувати кошти на видатки загального фонду: по КПКВК 0119770 «Інші субвенції з

місцевого бюджету»

     КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 117 155,00 гривень.

                -відповідно до програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік Тхорівської сільської ради, та листа №656 від 28.11.2019 року Комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  у сумі 106 155,00 гривень.,

                  - відповідно до програми  розвитку культури в Тхорівській сільській раді на 2020 рік,             та листа №01-09/58 від 28.01.2020 року Сектор культури, молоді та спорту Сквирської районної державної адміністрації у сумі 11000,00 гривень

                       1.2.Включити вільний залишок бюджетних коштів до видаткової частини спеціального фонду сільського бюджету Тхорівської сільської ради на 2020 рік на зазначені нижче видатки, а саме:

        - спрямувати кошти на видатки спеціального фонду по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших обєктів» на суму 23741,00 гривень Виготовлення проектної документації та проходження експертизи кошторисної частини об’єкта будівництва «Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Тхорівка Сквирського району Київської області»;

         - спрямувати кошти на видатки спеціального фонду по КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 25999,00 гривень. Виготовлення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), пояснювальної частини генерального плану та випуск генерального плану села Тхорівка Сквирського району Київської області.

                2.  Відповідно до ч.1 п.23 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування і Україні», ч.10 ст. 75, ст.. 76 і 77 Бюджетного кодексу України, ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік».Здійснити перерозподіл бюджетних призначень між загальним та спеціальним фондами відповідно до п.8 статті 78 Бюджетного кодексу України про необхідність перерозподілу бюджетних призначень на суму 114 000,00 гривень:

          - зменшити видатки загального фонду по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на суму 64 000,00 гривень.

           - зменшити видатки загального фонду по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на суму 50 000,00 гривень.

          - збільшити видатки спеціального фонду по КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 114 000,00 гривень (Виготовлення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), пояснювальної частини генерального плану та випуск генерального плану села Тхорівка Сквирського району Київської області).

                3.  Установити профіцит сільського бюджету у сумі 163 740,00 гривень, в тому числі:

               - загального фонду бюджету у сумі 163 740,00 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №6);

                - установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 163 740,00 гривень, джерелом якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток №6).

 

Сільський голова                          А.Є.Кулеша